Choď na obsah Choď na menu
 


Brahmanizmus

16. 9. 2009

Obrázok Brahmanizmus. Ide o učenie, ktorého základnou myšlienkou je spojenie atmanu (indickej duše) a brahmanu (svetovej duše). Predstavuje myšlienky o reinkarnácii podľa zákonov karmy (odplaty). Kolískou vzniku je India.

Vychádza z véd, náboženských kníh písaných v sanskrite. Ich súčasťou sú upanišády, ktoré obsahujú k nim filozofické komentáre. Ako každé náboženstvo, aj toto má svojich bohov. Védski bohovia sú božské (personifikované) prírodné sily. Na pozadí hľadania neznámeho boha - všestvotiteľa pod inšpiratívnym vplyvom védskeho náboženstva sa formovalo práve toto učenie. Za hlavného boha je považovaný Pradžapati (pán tvorstva) označený tiež Brahma (stvoriteľ všetkého okrem bohov). V čele panteónov je teda trojica bohov a to Brahma – stvoriteľ, Višnu – udržovateľ a Šivu – ničiteľ.

Dôležitú zložkou védskeho náboženstva bol rituál, kde jeho najvýznamnejšou formou bola obeť sprostredkovaná ohňom. Jeho charakteristickým vonkajším znakom boli rozvinuté obrady a utvorenie kást. Ďalšou zložkou brahmanizmu je učenie o čine (karma) a kolobehu života (samsára). Podľa neho každý, kto žije v súlade s predpismi svojej kasty  sa zrodí znovu k lepšiemu životu. Ináč sa jeho duša prevtelí do príslušníka nižšej kasty, na zviera, rastlinu. Za vyslobodenie (mókša) sa považuje  zbavenie  duše ďalšieho prevteľovania a splynutie s obsolútnom.Ako už bolo povedané, toto náboženstvo stojí na delení obyvateľstva na kasty (varny). Najvyššou sú kňazi, brahmani, ktorí vykonávajú obrady a rituály. Majú najlepšie postavenie v spoločnosti. Pod nimi sú kšatrovia, alias bojovníci, vojenská elita. Nižšie postavenie od nich majú vaišjovia, čiže remeselníci, obchodníci a roľníci. Najnižšou kastou sú šudrovia, ktorí vykonávajú podradné práce a majú obmedzené právomoci. Ešte existuje v Indii aj obyvateľstvo, ktoré nespadá pod žiadnu kastu a to sú tzv. nedotknuteľní. Chcela by som práve im venovať ešte pár riadkov, pre priblíženie ich biedneho sociálneho postavenia.

Kto boli teda nedotknuteľní? Išlo o skupinu ľudí mimo kást alebo, ak chcete, pod najnižšou kastou. Kategória, ktorú nič nedefinuje, hádam len opovrhnutie a vylúčenie spomedzi ostatných. "Nedotknuteľný" znamená ten, ktorého sa nemožno dotknúť, lebo môže pohľadom alebo fyzickým kontaktom druhého pošpiniť. Všetci takýto ľudia boli vystavení ponižujúcim sankciám. Museli žiť na okraji dedín, nesmeli nič vlastniť okrem domácich zvierat a oblečenie mohli mať len z mŕtvol. Bolo nemysliteľné, aby sa delili o jedlo s predstaviteľmi iných kást, alebo im ho pripravovali. Pre týchto ľudí boli vyhradené tie najpodradnejšie práce ako napríklad čističi stôk, hrobári... No a usúďte sami... Je takáto diskriminácia normálna? Je pravda že v Indii to inak vnímajú, ale tak všetci sme ľudia z mäsa a kostí a nemyslím si, že si človek zaslúži takéto podradené postavenie. Je jasné, že nie všetci môžeme byť milionármi, ale každý z nás si zaslúži začať žiť život s rovnakými šancami a nie mať ho vopred predurčený na ponižovanie.

Na záver by som chcela dodať, že samotná India je rozmanitá krajina, čo sa týka "typov" ľudí a náboženstiev. Náboženstvá sú každodennou súčasťou tamojšieho obyvateľstva, majú na nich veľký vplyv a preto tam budú mať aj naďalej veľkú moc, či už je to brahmanizmus alebo hinduizmus, či iné.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.