Choď na obsah Choď na menu
 


Telepatia

16. 9. 2009

Telepatia je v dnešnej dobe neobvyklá komunikácia, ktorá sa prejaví často náhodne pod vplyvom silných citových pohnútok a zážitkov, je ju možné ale vyvolať aj experimentálne. Jedná sa o prenos informácií, nie však abstraktných myšlienok, ale skôr predstáv a pocitov. Pritom prenosu telepatickej informácie nebráni ani vzdialenosť, ani prostredie.

Telepatia môže byť:

 • Spontánna - prejavuje sa nečakane a náhle
 • Cielená - poslať cielene konkrétnu informáciu (napríklad pri experimentoch, atď.)


 • Prenos informácií môže pritom prebiehať medzi:
 • Človekom - človekom
 • Zvieraťom - zvieraťom
 • Rastlinou - rastlinou
 • Ich kombináciou (Človek - zviera, Človek - rastlina, atď.)

  Spontánna telepatia

  V odbornej literatúre sa uvádza, že približne každý desiaty človek môže buď zo svojej skúsenosti alebo z rozprávania svojich známych uviesť hodnoverný prípad telepatie.

  Pri týchto prenosoch je podmienkou istý druh vzájomnej väzby medzi komunikujúcimi. Dvojica, medzi ktorou prebehne spontánna telepatia, sa musí poznať.

  Už v druhej polovici 19-teho storočia sa rozhodla celá rada vedeckých pracovníkov tieto prípady starostlivo zaznamenávať. Tejto práce sa zúčastnili známi anglický vedci, psychológovia, fyziológovia a fyzici. Traja z nich, Edmund Gurney, Frederic W. H. Myers a Frank Podmore, uverejnili v roku 1886 výsledky pokusov v rozsiahlej publikácii Phantasms of the Living a začali tiež sústavne používať z gréčtiny zachovaného termínu telepatia, ktorý doslovne znamená čítanie na diaľku.

  Prípady spontánnej telepatie sa zbierajú dodnes, ovšem už s iným cieľom, ako tomu bolo na začiatku. Predtým sa množstvom zozbieraného materiálu chcelo predovšetkým dokázať, že ide o skutočné javy, nie len o tajuplné historky, rozprávané o polnoci. Vedeckých pracovníkov v súčasnej dobe zaujímajú v prvom rade okolnosti a podmienky, za ktorých dochádza k spontánnej telepatii, v akom stave sa nachádza “vysielajúci” (induktor) a v akom “prijímajúci” (percipient), či musí ísť vždy o udalosti, ktoré nami silne otrasú, napríklad o úraz, nešťastie, úmrtie, alebo či môže dôjsť k prenosu trebárs i banálnych príhod. Akékoľvek nové zobecnenie, ktoré môžeme učiniť z analýzy javov spontánnej telepatie, je neobyčajne dôležité pri stanovení umelého modelu experimentálnej telepatie v laboratórnych podmienkach.

  V súčasnej dobe sa spontánna telepatia z hľadiska intenzity jeho prejavu triedi do piatich stupňov, tak ako to navrhuje prof. Leon Leonidovič Vasiljev vo svojej štúdie Sugescia na vzdialenosť, vydanej v Moskve v roku 1962:
 • Prvý stupeň - telepatická informácia má podobu nevysvetliteľného emocionálneho nepokoja. Zo strany percipienta ešte nie je sformované zameranie k určitej osobe alebo udalosti. V tejto neurčitej podobe na seba však telepatické zážitky obvykle upútajú málo pozornosti a bývajú zriedka registrované - skôr sa blíži tušeniam, akých je v živote každého človeka mnoho.
 • Druhý stupeň - percipient zachytí emocionálny impulz, zameraný na určitú osobu, vie, že tejto osobe sa prihodila nejaká udalosť alebo aspoň to silne tuší, ale ešte nevie, čo sa vlastne s touto osobou stalo.
 • Tretí stupeň - dochádza viac k uvedomeniu si podrobností udalosti ktorá nastala. Percipient vie, o akú osobu sa jedná, a z prijatej informácie si formuje predstavu o tom, čo sa s ňou približne odohráva. Telepatická informácia však predsa ešte len nie je dostatočne výrazná, nie je schopná sa sformovať v presnú predstavu, a preto často vyvoláva u percipienta len neurčitú psychickú reakciu, ktorá zostane zahalená v symbolickej podobe.
 • Štvrtý stupeň - človek mimovoľne prežíva halucinatórne vízie zreteľného charakteru. Tu sa stretávame s tzv. telepatickou halucináciou. Percipient úplne nečakane zbadá akoby "fantóm" osoby, ktorá k nemu vyslala správu. Štvrtý stupeň vlastne nepotrebuje interpretáciu, pretože telepatická halucinácia je takmer verným odrazom prebiehajúcej skutočnosti alebo predstáv.
 • Piaty stupeň - percipient už prežíva dokonalú telepatickú halucináciu, akoby sa preniesol do konkrétnej situácie, ktorá obklopuje induktora, a na vlastné oči bol svedkom všetkého, čo sa s induktorom deje. Tu sa už spontánna telepatia pravdepodobne prekrýva so spontánnou jasnovidnosťou.
 • Najčastejším argumentom oponentov spontánnej telepatie je, že vždy ide len o bežné tušenie. Lenže medzi telepatiou, bežným tušením a obavami je fenomenologický rozdiel. Spontánna telepatia v nás vyvoláva presvedčenie, ktoré nás núti k neodkladnej činnosti, k rozhodnutiu, k jednaniu, a to aj v okamihoch úplného psychického vyrovnania. Pochopiteľne že záleží na povahe spontánnej telepatie. Tušenie v nás môže prebudiť tie najhroznejšie predstavy, zvlášť ak sme v stresovej situácii. Pokiaľ však tento stres nenaruší našu duševnú rovnováhu a pokiaľ nenabudnú tieto predstavy formy halucinácií, nenútia nás k neobvyklému jednaniu. Spontánna telepatia veľmi často vyvoláva halucinácie vizuálne, zvukové i hmatové. Vidíme jasné detaily, farbu predmetu, tvar, hoci predtým sme pri iných obdobných príležitostiach halucináciu takého druhu nemali a ani neskôr sa už neopakovala.


   Zenerove karty alebo odhaľte svoje schopnosti

  Zenerove karty je balíček 25 kariet. Balíček obsahuje päť druhov kariet, z každého druhu je kariet päť. Na kartách je kruh, krížik, hviezdička, vlnovka a štvorec. Jeden človek karty zamieša a potom ich postupne vyťahuje, díva sa na ne, a ,,háda" o akú kartu ide. Pravdepodobnosť náhodného úspechu je 20%, takže pokiaľ uhádnete 5 kariet, nič to neznamená. Že sa vám podarí 9 správne uhádutých, je šanca už 1:20 a na 25 uhádnutých kariet je šanca idúca do takých čísiel, že ani neviem, ako sa im hovorí 1: 298 023 223 876 953 125. Nech je to viac či menej neuveriteľné, sú známe i prípady, kedy ľudia uhádli pri teste Zenerovými kartami či inou ich podobou. Úžasná náhoda alebo ukážka neuveriteľných schopností? Ťažko povedať. Isté je, že niečo ako telepatia tu je. Zažívame to v malých náznakoch v bežnom živote, veľa by o tom mohli rozprávať jednovaječné dvojčatá, boli prevedené desiatky pokusov, z ktorých niektoré boli šokujúcim spôsobom úspešné. Pravdu o telepatii sa asi len tak nedozvieme, ale to nevadí. Niekedy je predsa lepšie cudzie myšlienky nepoznať.

  Obrázok

   

   

   

  Komentáre

  Pridať komentár

  Prehľad komentárov

  Ok

  (Ernest , 19. 10. 2018 22:46)

  Presne myšlienky čítajú to je už staré

  Telepatia M patia G patia

  (Gabriel Kovac, 15. 12. 2014 19:35)

  Dobri den ja by som sa chcel informovat ci nemate dake znamosti co by sa mohlo vizvedavat alebo v com by sme vedeli pomoct sme dost vela tak mame to spravene ze ja mam telepatiu a robim z iných ludi M patika alebo G patika a pekne nam to funguje a chceli by sme robotu vizvedavame sa aj s kariet M patiov vieme o kazdom vseto ked chceme a je to otestovane pekne to funguje ak mate zaujem alebo nam viete z niecim pomoc tak ma informujte mailom

  tele

  (milada, 8. 1. 2013 17:39)

  co viete o skupinovej telepatii