Choď na obsah Choď na menu
 


Mená v elfštine

29. 7. 2009

Jména zde uvedená jsou z části doslovným překladem svého významu, ale mnohá jsou již "upravena používáním" - pokud by se v přeloženém měly vyskytovat např. dvě stejné slabiky za sebou, rovnou jsem je vypustila, by byly zbytečné (nikdo by je nevyslovoval). Některá jména jsou zkrácena o část notoricky známého slova (např. alcar na al) nebo o koncovku. Uvedené varianty samozřejmě nejsou vyčerpávající, ale s použitím slovníku, mluvnice a přípon si můžete vytvořit další.
I tak jsou některá jména příliš dlouhá pro běžné použití, je tedy možno nazývat nositele pouze částí jména, která jej lépe vystihuje. Vždyť je tomu tak i v češtině - Stanislava většinou neoslovujeme "Stanislave", nýbrž "Stando" nebo "Slávku".

Adam - Carnicemeno (červená hlína)
Adéla - Arnë, Artë (královská, vznešená, urozená)
Adolf - Arnarmo (urozený vlk)
Agáta - Manë (dobrá)
Ágnes - Poicë (čistá)
Albert - Arcalimo, Arcalimon (vznešený+zářící)
Alberta - Arcalimë (vznešená+zářící)
Albína - Fánë, Ninquë, Lossë (bílá)
Alena - Mindë (věž)
Aleš - Restalon (pomáhající)
Alexandr - Atanvarno (ochránce lidí)
Alexandra - Atanvarnë (ochránkyně lidí)
Alfréd - Querrestalo (elfí pomoc)
Alice - Arnostalë (vznešený typ)
Alois - Noldo, Sailon (moudrý)
Alžběta - Eruvanda, Eruvérë (bůh (je) přísaha)
Ambrož - Ilfirino (nesmrtelný)
Anastázie - Ortainë (povstalá)
Anděla - Aini (dobrý duch)
Andrea - Vea, Veassë (dospělá)
Anežka - Vendië, Vénië (neposkvrněná)
Anna - Maxë, Maxië (milost)
Antonie - Lótë, Lóta, Lótiel (květina, dcera květin)
Antonín - Lóto, Lótu, Lótion (květina, syn květin)
Arnold - Sorontur (pán orlů)
Arnošt - Faileon (čestnost)
Artur - Morco (medvěd)
August - Alcarin, Alcarinquo (slavný)
Augusta - Alcarinquë (slavná)
Barbora - Ettelwen, Ettelëa (cizí)
Bartoloměj - Mahtyondo (bojovný syn)
Beáta - Alassëa (šťastná)
Bedřich - Sérenalyo (bohatý mírem)
Benedikt - Laitaino (požehnaný)
Benedikta - Laitainë (požehnaná)
Bernard - Morcotulco, Morcotulcon (silný jako medvěd)
Berta - Alcarinquë (skvělá)
Blanka - Fánië, Lossië, Ninquië (bílá)
Blažej - Néco, Nécon (mdlý)
Blažena - Alassëa, Alassië (šťastná)
Bohumil - Erummeldon (bohu milý)
Bohumír - Eruséro (mír bohu)
Bohuslav - Erumelindo (ctící boha)
Boleslav - Yontarillo, Yontalcaron (více slávy)
Bonifác - Márambar (dobrý osud)
Boris - Mahto (bojuj)
Bořivoj - Hortamo (usilovat)
Božena - Erunannë, Erunnë (bohem obdarovaná)
Cecílie - Úcenimë (nevidomá)
Ctibor - Failo (čestný)
Ctirad - Failon (čestný)
Cyril - Heru, Herumo, Hermo (pán)
Dagmar - Aurewen, Aurië (denice)
Dalibor - Stamahto (braň boji)
Daniel - Erunámo (bůh (je můj) soudce)
Daniela - Erunámë (bůh (je má) soudkyně)
David - Meldon (milovaný)
Denis - Eruner (boží muž)
Denisa - Erunis (boží žena)
Diana - Erumë, Eruwen (božská)
Dobroslav - Mano (dobrý)
Dominik - Héro, Heruo (pána - 2.p.)
Dominika - Herio (paní - 2.p.)
Doris - Annanis, Annis (dar-žena)
Dorota - Eruannë (boží dar)
Doubravka - Tavarillë (lesní žínka)
Dušan - Fëo, Feon (duše)
Edita - Alyohtë (bohatá válka)
Edmund - Tauravarno (mocný ochránce)
Eduard - Alyavarno (bohatý ochránce)
Egon - Hyando (čepel)
Eleonora - Erucálë (bůh (je mé) světlo)
Eliška - Eruvérë, Eruvanda (bůh (je) přísaha)
Elvíra - Ilyavarnë (ochránkyně všech)
Ema - Meldë (milovaná)
Emanuel - Erumesson (bůh v nás)
Emil - Mótimo (pracovitý)
Erik - Oitur, Ertur (věčný vládce, jediný vládce)
Erika - Oiturë, Erturë (věčná vládkyně, jediná vládkyně)
Ester - Elenë (hvězda)
Eva - Cuilë (živá, žijící)
Evžen - Arto, Máranóno (urozený)
Evženie - Artë, Máranónë (urozená)
Felix - Alasseo, Alasseon (šťastný)
Filip - Roccondil, Melarocco (přítel koní, milovník koní)
Gabriel - Eruner (boží muž)
Gabriela - Erunis (boží žena)
Hana Írimë - (líbezná)
Helena - Alcë, Alcië (paprsek)
Helga - Ainë, Airë (svatá)
Herbert - Alcohtar (skvělý válečník)
Hilda - Ohtë, Mahtalë (válka, boj)
Hubert - Veryóro, Canyóro (smělost ducha)
Hugo - Óron, Óro (duch, mysl)
Hvězdoslav - Elenillo, Elillo (z hvězd)
Hynek - Martur (vládce domu)
Ida - Mótë, Mótië, Mótarë (práce)
Igor - Tíralo (hlídající)
Ilona - Alcë, Alcië (paprsek)
Irena - Sérë, Sérië (mír)
Irma - Tulcë, Tancë, Tungë (síla, pevnost)
Ivan - Erumaxo (bůh (je) milostivý)
Ivana - Erumaxë (bůh (je) milostivý)
Ivo - Quingar (lučištník)
Izabela - Eruvérë, Eruvanda (bůh (je má) přísaha)
Jáchym - Eruntáro (bohem vyvýšený)
Jakub - Attanóno (druhorozený)
Jan - Erumoico (bůh (je) milostivý)
Jana - Erumoicë (bůh (je) milostivý)
Jarmila - Melcoirë, Meltuilë (milující jaro)
Jarolím - Ainesso, Ainesson (svaté jméno)
Jaromír - Melcoiro, Meltuilo (milující jaro)
Jeremiáš - Erortano (bohem povýšený)
Jeroným - Ainesso, Ainesson (svaté jméno)
Jindřich - Pandatur,Corintur (vládce otčiny)
Jindřiška - Pandaturë, Corinturë (vládkyně otčiny)
Jiří - Cemmótar (rolník)
Jiřina - Cemmótarë (rolnice)
Josef - Eruntano (stvořený bohem)
Josefína - Eruntanë (stvořená bohem)
Julie - Findë (vlasatá)
Julius - Findo (vlasatý)
Justýn - Failo (spravedlivý)
Justýna - Failë (spravedlivá)
Kamil - Cordandur (chrámový služebník)
Kamila - Cordandurë (chrámová služebnice)
Karel - Mirimo, Mirimon (svobodný
Karin - Meldawendë, Meldawen (drahá dívka)
Karolína - Mirimë (svobodná)
Kateřina - Vendëa, Vénëa (cudná)
Klára - Calimë (jasná)
Klement - Failo, Failon (čestný)
Konstantin - Voronwë, Vorindo (stálý)
Kristián - Laivino, Laivindil (křesťan)
Kristýna - Laivinë (křesťanka)
Květa - Lossë (květ)
Květoslav - Losso (květ)
Kvido - Taurwë, Taurion (pocházející z lesa)
Lada - Wendë (panna, dívka)
Ladislav - Valcar (slavný vládou)
Laura - Apairë, Túrë (vítězství)
Lea - Vercayaxë (divoká kráva, gazela)
Lenka - Alcinë, Alciellë (malý paprsek)
Leo, Leoš - Rávo (lev)
Leona - Rávë, Ravennë (lvice)
Leopold - Lieveryo, Liecanyo (pro) lid statečný)
Libor - Írimo (líbezný)
Libuše - Írimë (líbezná)
Linda - Linda, Lindë (krásná)
Lucie - Calië, Calmë, Caldë, Calwen (světlá)
Luděk - Alcarohtar (slavný válečník)
Ludmila - Liemmeldë (lidu milá)
Ludvík - Alcarohtar (slavný bojovník)
Magdalena - Mindë (věž)
Marcel - Mahtarin (malý bojovník)
Marcela - Mahtarincë (malá bojovnice)
Marek - Mahtaito (bojovný)
Marie - Erummeldë (milovaná bohem)
Markéta - Marilla, Marillë (perla)
Marta - Ostindë, Ostiel (hospodyně)
Martin - Mahtion (bojovný)
Martina - Mahtiel (bojovná)
Matěj - Eruanno, Erunno (boží dar)
Matouš - Eruanno (dar boží)
Matylda - Canohtarë, Tuohtë (chrabrá bojovnice)
Michael - Eruvëo (podobný bohu)
Michaela - Eruvië (podobná bohu)
Mikuláš - Túrelio (vítězství lidu)
Milada - Nessa, Nessë, Nessië (mladá)
Milan - Nildon (přátelský)
Milena - Meldë (milovaná)
Miloš - Meldon (milovaný)
Miriam - Erummeldë (milovaná bohem)
Monika - Eressië, Eressiel (osamělá)
Naděžda - Estel (naděje)
Natálie - Nostië (narozeniny)
Nikola - Túrelië (vítězství lidu)
Nora - Failë (čest)
Oldřich - Almatur, Alyatur (bohatý vládce)
Olga - Ainë (svatá)
Ondřej - Poldo (statný)
Oskar - Eruecco (boží oštěp)
Ota, Oto - Almion (štěstí)
Otakar - Almatir (majetek střežící)
Otokar - Almatir (majetek střežící)
Otýlie - Almallë (malý majetek)
Patricie - Tárë (urozená)
Patrik - Táro (urozený)
Pavel - Pityon, Titton (malý)
Pavla - Pitye, Tittë (malá)
Petr - Sardo (skála)
Petra - Sardë (skála)
Radek - Valinalo (radující se)
Radim - Alassëon, Almáreon (radostný)
Radovan - Almacollo (přinášející dobro)
Regina - Tári (královna)
Renata - Atanónë (znovuzrozená)
René - Atanóno (znovuzrozený)
Richard - Nornotur (tvrdý vládce)
Robert - Alcarcalimo, Alcarinquo (slávou ozářený)
Roland - Alcarnor (slavná země)
Rudolf - Alcarnarmo (slavný vlk)
Rút - Sermë, Osellë (přítelkyně, společnice)
Růžena - Lossë, Losillë (růže)
Řehoř - Tirno (ostražitý)
Sandra - Nerivarnë (ochránkyně mužů)
Sára - Aranel (princezna)
Śárka - Oronis, Oroniel (hora, návrší)
Silvestr - Taurino (lesní)
Silvie - Tavarillë (lesní žínka)
Simona - Lastë, Lastië (naslouchající)
Soběslav - Eraxanto (svůj vlastní zákonodárce)
Soňa - Nolmë (moudrá)
Stela - Elen, Ellë (hvězda)
Svatava - Ainë (svatá)
Svatopluk - Almassetur (silný v dobru)
Šimon - Laston (naslouchající)
Štěpán - Nacil, Nacilo (vítěz)
Štěpánka - Nacilë (vítězka)
Taťána - Ciltallë, Ciltindë (rozdělující)
Teodor - Eruanno (boží dar)
Tereza - Turmë, Turmawen (záštita)
Tibor - Failon (čestný)
Tomáš - Onóno (dvojče)
Uršula - Morcë, Morcellë (medvědice, malá medvědice)
Václav - Yontalcar (více slavný)
Valdemar - Alcarintur (slavný vládce)
Valentýn - Tulco (silný)
Valentýna - Tulcë (silná)
Vasil - Arno, Arnon (královský)
Vavřinec - Túrion, Túron (vítězství)
Věra - Estel, Estellë (víra)
Viktor - Mapar, Nacil, Nacilon, Nacildo (vítěz)
Viktorka - Maparë, Nacilmë (vítězka)
Vilém - Selmacas (vůle (mi je) helmicí)
Vincenc - Túraldo (vítězící)
Viola - Helinillë (fialka)
Vít - Alassëon (veselý)
Vítězslav - Alcarnacil (slavný vítěz)
Vladimír - Séretur (vládce míru)
Vladislav - Alturmenon, Valcar (slavný vládou)
Vlasta - Valië, Vallë (moc)
Vlastimil - Valmelindo (milující moc)
Vojtěch - Hossentulton (útěcha vojsku)
Yveta - Tamurilë (tis)
Yvona - Tamurilë (tis)
Zbyněk - Ahantuon (síla zlosti)
Zdeněk - Alcarmo (tvůrce slávy)
Zikmund - Túrevarno (ochránce vítězství)
Zlata - Laurië, Laurë (zlatá)
Zoe - Cuilë (život)
Zora - Auressel, Auressellë (jitřenka)
Zuzana - Indil (lilie)
Žaneta - Erumaxë, Erumaxillë (bůh (je) milostivý)
Žofie - Nóliel, Nolwë (moudrost)

jazyk Avarin

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Nikol

(Nikol, 30. 1. 2016 21:35)

Nikol

nic

(ja, 11. 9. 2015 14:48)

Preboha, ved ste to mali dat pod seba. Je to strašně neprehladne.

nic

(ja, 11. 9. 2015 14:48)

Preboha, ved ste to mali dat pod seba. Je to strašně neprehladne.